Word lid Bestel gratis

Verslag bijeenkomst Longpunt de Achterhoek Doetinchem

Over COPD & Hartfalen

Ter bevordering van de voorlichting aan mensen met een longaandoening en ter stimulering van het onderlinge contact was er weer een lotgenotencontactmiddag in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

De bijeenkomst droeg het thema:

“Dokter, is het mijn hart of zijn het mijn longen”? Over COPD & Hartfalen.

Het thema werd besproken door: longarts Gerrit Bosman.

Dokter Bosman gaf, met behulp van stellingen en de bespreking van symptomen, aan dat bij ca. 25% van de 65+ patiënten met COPD ook sprake is van een vorm van hartfalen. Beide aandoeningen hebben uiteraard verschillende werkzame medicijnen maar veel leefregels als stoppen met roken, gezonde voeding en beweging gelden voor beiden. Bosman kreeg de lachers op zijn hand toen hij voorstelde om dagelijks in plaats van 1 lange uitputtende wandeling bij voorbeeld 7x een korte wandeling met de hond te maken; het schijnt dat menigeen een Fikkie met een eigen willetje heeft. Verder benadrukte hij dat begrip, support en steun van de partner van groot belang is.
De bijna 100 bezoekers stelden tijdens en na de themabespreking vele vragen.
De aanwezige vrijwilligers van de patiëntenvereniging voor Hart- en Vaatziekten verstrekten relevante folders.

In de pauze was er aandacht voor de beklimming van de Kilimanjaro door Kirsten Sikkenga. Zij start haar klim 13 oktober; zij wil de top bereiken op 18 oktober. De bezoekers sponsorden haar klim met Euro 125,--. Het sponsorgeld stelt Kirsten ter beschikking aan het Longfonds voor verder onderzoek naar longreparatie.
Volg Kirsten op haar facebookpagina: Klim mee voor COPD.

De volgende bijeenkomst van Longpunt de Achterhoek Doetinchem zal zijn op: 26 oktober.
Het thema is dan: Wat als de ziekte vordert? Over zorg in de laatste levensfase en het nut van wilsverklaringen.

Locatie het auditorium van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Zie ook facebook pagina: Longpunt de Achterhoek Doetinchem