Word lid Bestel gratis

Inhaleren van medicatie

| Harderwijk | Longpunt
Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners

Onderwerp:      Inhaleren van medicatie
                            Over goed inhaleren en de nieuwtjes van de medicatie-markt.
                            Longverpleegkundigen van ziekenhuis St Jansdal en
                            huisartsencoöperatie Medicamus

Locatie
Dageraitzaal van ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk
Gratis parkeren: uitrijdkaarten worden ter plaatse verstrekt. Gratis deelname!
Van 14.30-16.30 uur. Zaal open 14.00 uur.

Meer informatie en opgaven via 06 - 138 330 26 of noordwestveluwe@longpunt.longfonds.nl

Programma onder voorbehoud