Word lid Bestel gratis

Voorlichting geven over longziekten

Aan publieksgroepen uitleggen wat longziekten zijn en begrip vragen voor de situatie van chronisch longzieke mensen, dat beschouwen wij  in Gelderland als een kernactiviteit. Kunt u zelf  voorlichtingsbijeenkomsten en/of gastlessen verzorgen of wilt u dat graag leren? Wij zoeken belangstellenden die gehoor kunnen geven aan  voorlichtingsverzoeken van EHBO verenigingen, Rode Kruis, Ouderenbonden, Zonnebloem, MBO-scholen, basisscholen, apotheken, bedrijfshulpverleners e.d.

Wij verzorgen op verzoek ook gastlessen aan anderstaligen, bijv.  groepen van allochtone afkomst zoals Turkse mannen, Marokkaanse vrouwen e.d. Dat doen we vaak in moskeeën en buurthuizen en samen met migranten organisaties. Bij deze activiteiten is soms ook een tolk betrokken.

Lees hier meer over publieksvoorlichting.

Klik hier voor de vacature Publieksvoorlichter