Word lid Bestel gratis

”Het Astma/COPD overlapsyndroom”

Longpunt Nijmegen besprak op 16 februari de verschillen, overeenkomsten, diagnose én behandeling van beide ziektebeelden.

Ongeveer 30 toehoorders zijn op 16 februari jl. in het Auditorium van het CWZ Nijmegen samengekomen voor de presentatie ”Het Astma/COPD overlapsyndroom”.
Na enkele technische strubbelingen opent Henk Knuiman van de werkgroep Longpunt Nijmegen de middag en geeft het woord aan dr. Anneke van Veen, Longarts op het CWZ.
Zij stelt meteen de vraag aan de deelnemers: “Bestaat het Astma/COPD overlapsyndroom eigenlijk wel?” en: “Weet u welk ziektebeeld voor u van toepassing is?”.
De meesten weten dat wel.

Anneke vervolgt haar presentatie met de uitleg over de twee ziektebeelden Astma en COPD, de symptomen hiervan en bij wie de ziektebeelden het meest voorkomen.
Zij geeft de verschillen maar ook de overeenkomsten tussen beide ziektebeelden aan. Juist deze verschillen en overeenkomsten maken een juiste diagnose en behandeling erg moeilijk.

Eén van de onderzoeken is het longfunctieonderzoek (spirometrie) waarbij de FVC- en FEV1-waarden en de verhouding hiertussen worden aangegeven.
Oorzaken van de vernauwing van de luchtwegen kunnen zijn:
- allergische prikkels (huismijt, stuifmeel of pollen, levensmiddelen, medicijnen)
- aspecifieke prikkels (tabaksrook, uitlaatgassen, inspanning, emotie

Er zijn natuurlijk overeenkomsten en verschillen tussen Astma en COPD maar:
- Dit zijn 2 hele andere ziektes, met hun eigen oorzaak
- Ze kunnen wel naast elkaar bestaan, maar de behandeling is gericht op de belangrijkste component

Het is dus zeker belangrijk welke diagnose wordt gesteld. Hierop wordt de behandeling, medicatie, voeding e.d. aangepast.

Aan het eind van de presentatie wordt aan de deelnemers weer de vraag voorgehouden: “Weet u welk ziektebeeld voor u van toepassing is?” Er zijn toch enkele deelnemers die van gedachte veranderd zijn wat betreft hun ziektebeeld. Dit geeft aan dat het niet eenvoudig is om de verschillen tussen beide ziektebeelden in kaart te brengen.

Na een korte pauze wordt de zaal in drie groepen verdeeld: mensen met het vastgestelde ziektebeeld Astma, COPD of  allebei de ziektebeelden. Er volgt een interactieve discussie onder leiding van Saskia van Diepenbeek, Verpleegkundig consulent bij het CWZ , Henk en de deelnemers over o.a. de symptomen, de behandelingen en het belang van het patiëntendossier.

Henk sluit de middag om 15.30uur af, bedankt  Anneke en Saskia voor deze leerzame en informatieve middag en wenst iedereen een goede reis huiswaarts.
Voor de foto’s van deze middag hierbij de link naar het album:   https://myalbum.com/album/iWh6tcgOATCK.

Facebook Gelderland