Word lid Bestel gratis

Buurman eist handhavend optreden tegen houtrook

+ reactie van Wilfred Ossewaldt.

KLEIN DOCHTEREN/LOCHEM – Lochemer Wilfred Ossewaldt heeft een brief op poten naar het Lochemse college van B&W gestuurd. Daarin eist hij handhavend optreden tegen de houtrook die afkomstig is van zijn buren aan de Klein Dochterense Schooldijk 4, die daar een recreatievoorziening runnen. Eigenaar Jalbert Kuijper spreekt van een lastercampagne.

De gemeenteraad keurde kort geleden een bestemmingsplanwijziging goed waardoor Kuijper er 8 recreactie-eenheden mag uitbaten. Uit de besprekingen in de gemeenteraad citeert buurman Ossewaldt wethouder Bert Groot Wesseldijk, die ‘stringente handhaving’ beloofde. Op die toezegging doet hij nu een beroep.

Houtrook
Ossewaldt schrijft dat hij veel last heeft van houtrook uit de schoorsteen van de Dreamtime Bubble. Dat is een van de onderkomens op het terrein aan de Klein Dochterense Schooldijk.
Hij sluit niet uit dat de rook eveneens uit vuurschalen afkomstig is.
‘Op dit moment is de rook op het erf. Straks wellicht ook weer binnenshuis. Ik heb mijn buitenactiviteiten moeten staken en mijn paard ook weer binnen moeten zetten. Volstrekt onaanvaardbaar’, zo schrijft Ossewaldt in zijn brief.

Rechter
Hij wijst er verder op dat de gemeenten Lochem al meerdere malen door de rechter terecht is gewezen wegens een gebrek aan handhaving. Een deel van de inrichting op het betrokken perceel was illegaal maar dit is door de inmiddels goedgekeurde bestemmingsplanwijziging gelegaliseerd.
Ossewaldt zegt ziek te worden van de houtrook. Hij schrijft onder meer: ‘Het gaat hier verder dan overlast. Er is sprake van blootstelling aan schadelijke stoffen in houtrook. Voor diverse bestanddelen in houtrook geldt dat er geen veilige ondergrens voor is. Houtrook is bijzonder slecht… Kuijper weet dit al sinds mei 2016. Hij weet dat hij ondergetekende ziek maakt met zijn houtrook. Overigens is blootstelling aan houtrook ook voor gezonde mensen ongezond.’

Weerwoord Kuijper
Eigenaar Jalbert Kuijper zegt het te betreuren dat ‘de lastercampagne van Ossewaldt nog steeds geen einde kent’. Hij wenst dan ook niet inhoudelijk te reageren op de wat hij noemt ‘valse beschuldigingen’. Kuijper verwondert zich erover dat Ossewaldt het persoonlijke gesprek reeds 2 jaar volledig uit de weg gaat, ‘maar kennelijk geniet van de (media)aandacht die hij met zijn klaagzang krijgt.’ Kuijper vindt daarbij de aantijging van Ossewaldt ten aanzien van zijn ziekte ‘misselijkmakend’. Desalniettemin zegt Kuijper hem beterschap te wensen.

Bron: Lochemsnieuws.nl

 

Reactie van Wilfred Ossewaldt

Ik wilde jullie graag deelgenoot laten zijn van de laatste beslommeringen in mijn gevecht voor schone lucht.

Buurman Pardijs heeft vorige week al een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Hij maakt zich ook zorgen om de gezondheid van zijn kinderen.
Verwijt het college en de raad dat zij niet handhavend optreden. Zijn huis stond vorige week “benedenwinds”.
Vrijdag en zaterdag j.l. stond de wind oost en zat de fam Ossewaldt benedenwinds dus de klos.
En zo wordt er dus gereageerd op verzoek tot handhaving houtrook overlast/blootstelling aan schadelijke stoffen.
Voor de goede orde dit loopt al vanaf mei 2016 met diverse zittingen bij de voorzieningenrechter  bezwarencommissie.
Een college wat al 4 keer opeenvolgende dezelfde verkeerde besluiten neemt die steeds worden vernietigd door de rechter.
Ik heb deze buurman al in mei 2016 laten weten dat ik niet over mijn gezondheid wil onderhandelen maar dat het uitroken gewoon moet stoppen.

Soort van Napels aan het Twentekanaal.
Eh...   vergeten te vermelden  deze Kuijper destijds voorzitter was van de benoemingscie van de huidige burgemeester, en voormalig raadslid voor de VVD, zou t er wat mee  te maken kunnen hebben ? vast niet..
Tegen deze mijnheer trouwens in 2018 aangifte gedaan wegens overtreding van art 300 WvS , het opzettelijk veroorzaken van gezondheidsschade welke in de Wet gelijk gesteld is met mishandelin

We gaan gewoon verder, en maar hopen dat ik morgen niet weer al malende om 04.00 wakker word ;-)

groet
Wilfred