Word lid Bestel gratis

Hoe houd ik zelf de touwtjes in handen?

“Wat heb je nodig om zelf de touwtjes in handen te houden”? Ben je de piloot of de passagier? Longpunt Nijmegen bespreekt het.

Ongeveer 20 toehoorders zijn, ondanks het mooie, warme weer op 20 april jl. bijeengekomen voor de presentatie met als thema “Hoe houd ik zelf de touwtjes in handen? Ben ik de piloot of de passagier?”.

Deze keer in niet in het restaurant maar in vergaderzaal 1 van de revalidatieafdeling van Radboudumc Dekkerswald.
Na de opening door Marcel Bos van het Longfonds is het woord aan Dick Feenstra, Verpleegkundige Longrevalidatie.

“Wat heb je nodig om zelf de touwtjes in handen te houden”? Belangrijk is kennis, inzicht en vaardigheden in de ziekte die je hebt. Kennis van je eigen lichaam met zijn beperkingen, wat kan ik nog met mijn lichaam en welke hulpmiddelen en/of medicijnen heb ik daarvoor nodig. Samen met de behandelend arts, verpleegkundige en fysiotherapeut wordt gekeken naar wat ik nog kan en wil en wat zijn mijn grenzen. Tevens wordt er gepraat over hoe je de ziekte ervaart, wat zijn mijn emoties hierbij en vooral: hoe kan ik deze zelf veranderen. Door je leefstijl aan te passen (rust, voeding, beweging, hulpmiddelen e.d.) kan de kwaliteit van je leven vaak verbetert worden. Motivatie en discipline zijn hiervoor vaak wel de steekwoorden. Om bewust te worden van je beperkingen moeten er keuzes worden gemaakt, zodat wordt voorkomen dat er “roofbouw” op je lichaam wordt gepleegd (wanner ga ik douchen, neem ik eerst medicijnen voordat ik de trap oploop e.d.).

Na een korte pauze wordt door Kirsten de Haas, Verpleegkundig consulent COPD en Astma Longziekten, afdeling longrevalidatie, de presentatie voortgezet met uitleg over een longaanval en het Longaanval-actieplan. Dit plan wordt aan alle deelnemers uitgedeeld.
Een longaanval is een plotselinge toename (langer dan 2 dagen) van de klachten b.v. meer hoesten, piepen, toename benauwdheid enz.
Deze toename van de klachten kunnen worden veroorzaakt door b.v. bacteriën, virussen, pollen, geuren, e.d.

Zoals Dick ook al in zijn presentatie aan heeft gegeven, is het belangrijk dat je de reacties van je eigen lichaam herkent en hierdoor je activiteiten en medicatie kunt aanpassen, eventueel i.o.m. arts of ziekenhuis.
Om het risico op een longaanval te verkleinen is het Longaanval-actieplan een zeer bruikbaar hulpmiddel. In dit plan, wat u samen met uw arts en/of zorgverlener invult, staat aangegeven hoe u de verergering van uw klachten kunt herkennen en wat u zelf kunt doen om deze verergering  van uw klachten te voorkomen.
Dit actieplan is te bestellen via het Longfonds.

Om 15.30uur sluit Marcel Bos deze middag af , bedankt Dick en Kirsten voor deze leerzame en informatieve middag en wenst iedereen een goede reis huiswaarts.