Word lid Bestel gratis

Lingewaard gaat de houtstoker opvoeden:

‘voorlichting en goed overleg moeten genoeg zijn’

BEMMEL - Lingewaard gaat de strijd aan tegen open haarden, houtkachels en vuurkorven. Inwoners uit die gemeente dienen jaarlijks tientallen klachten in over het stoken van hout door hun buren. Verbieden kan niet, want het stoken van hout is wettelijk gewoon toegestaan. Lingewaard hoopt met voorlichting en buurtbemiddeling klachten te voorkomen.  

De voorlichtingscampagne hout stoken is dinsdag afgetrapt. Lingewaard gebruikt de gemeentelijke website, sociale media en de huis-aan-huis bladen om hun boodschap over te brengen.
Die boodschap bestaat uit drie delen, het wijzen op de gevaren voor de volksgezondheid en overlast, het bevorderen van afspraken tussen houtstokers en hun buren en tenslotte uit tips rondom het stoken zelf

Fijnstof

Lingewaard roept houtstokers op om de schoorsteen één keer per jaar professioneel te laten vegen.
De landelijke discussie over het stoken van hout, in combinatie met de klachten van inwoners, zijn de voornaamste reden om ook in Lingewaard aan te haken. Bij het stoken van hout komen naast co2 ook fijnstof en giftige stoffen vrij. Dat levert klachten op als stank, benauwdheid, hoesten, slaapproblemen en irritatie aan keel en ogen.

Vooral mensen met astma, copd of hart- en vaatziekten hebben daar veel last van. Lingewaard hoopt door deze klachten voor omwonenden te benoemen, eigenaars van een open haard, houtkachel of vuurkorf zover te krijgen dat ze minder stoken. Vooral bij mist of windstil weer, omdat de rook dan blijft hangen. Ook roept Lingewaard houtstokers op om alleen specifiek voor verbranding geschikt (droog) hout te gebruiken en de schoorsteen één keer per jaar professioneel te laten vegen. 

Lingewaard drukt mensen die overlast ervaren ook op het hart om vooral het gesprek met de buren die hout stoken aan te gaan. Daar hoort wel een lijstje met tips bij. Zo heeft het geen zin om een gesprek aan te gaan als het vuur net is aangestoken. Volgens Lingewaard is het beter om een afspraak te maken voor een later moment. Dat geeft de klager ook de tijd om goed na te denken over wat hij of zij precies wil zeggen. Verder is het belangrijk een rustig gesprek te voeren en ook goed naar de tegenpartij te luisteren. Vaak zijn houtstokers zich niet bewust van de ervaren overlast. 

Mocht er geen oplossing komen, verwijst Lingewaard ook nadrukkelijk naar buurtbemiddeling. Gabrielle Langhout, coördinator van Buurtbemiddeling Lingewaard en Overbetuwe, herkent de klachten over stookgedrag. ,,Het is één van de onderwerpen die we vaker voorbij zien komen als er spanningen tussen buren zijn, maar ik heb geen concrete cijfers paraat.” Langhout kan om privacy-redenen ook niets zeggen over de afloop van die bemiddelingsgesprekken. 
 

Waarom doet u dit? Hout stoken mag toch gewoon?
Wethouder Aart Slob: ,,Ja, het mag. Daarom gaan we het ook niet verbieden of beperken. Maar we willen mensen wel nadrukkelijk op de overlast die het veroorzaakt wijzen. In de hoop dat mensen bewuster gaan stoken, daar ligt wat mij betreft ook de nadruk op. Hout stoken kan gevolgen hebben voor de volksgezondheid en als overheid is het onze rol om mensen daar op te wijzen.”

Is dat echt nodig?
,,Ja, het is niet alleen een landelijke discussie. Onze Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de buurtbemiddeling merken echt dat hout stoken gedoe oplevert tussen buren. Daarom proberen we mensen ook te bewegen het gesprek met elkaar aan te gaan. We leven toch in een samenleving waar mensen er bij een onderwerp als dit onderling uit moeten kunnen komen en afspraken maken.”

In Arnhem kijken ze of de APV een rol kan spelen. Gaat u dat ook doen?
,,Nee, dat is hier absoluut niet aan de orde. Wij zetten echt alleen in op voorlichting en het bevorderen van overleg. Politie en boa’s komen hier niet in beeld om te handhaven. Bij een burenruzie kunnen boa’s wel met een folder naar buurtbemiddeling verwijzen. En we blijven natuurlijk wel de landelijke discussie volgen.

Is dat bestuurlijke taal voor ‘we wachten op landelijke maatregelen om het te verbieden?’
,,Nee, ik denk niet dat er landelijke verboden komen en die zijn ook niet nodig. Als mensen zich van de overlast bewust zijn en ook wat bewuster stoken, dus met goed hout en niet bij mist of windstilte, is er ook niets aan de hand. Aanvullende maatregelen zijn dus niet nodig.”

Stookt u zelf ook hout?
,,Ja, ik heb inderdaad een houtkachel en die gebruik ik ook. En natuurlijk probeer je dan het goede voorbeeld te geven. Ik stook niet het hele huis ermee, hij gaat alleen af en toe aan, voor de gezelligheid en met goed twee jaar gedroogd hout.”

Zijn de buren al komen klagen?
,,Ik woon in het buitengebied en heb geen echt naaste buren. Die wonen verder weg en zijn nog niet komen klagen. De klachten komen vooral uit woonwijken en in de zomer. Als in de tuin naast de barbecue ook de vuurkorf aan gaat. We hopen dus dat buren daar zelf afspraken over maken.”

En als dat niet lukt, dan kunt u toch niets meer doen?
,,Dan is er inderdaad geen rechtsgrond om in te grijpen. Maar dat willen we ook niet, nogmaals voorlichting en onderling overleg moet voldoende zijn als we het over hout stoken hebben.”

Bron: De Gelderlander