Word lid Bestel gratis

Longpunt Harderwijk 6 november 2019

Iedereen is wel eens moe, maar wat doe je als abnormale vermoeidheid je dagelijks in de greep houdt? Welke regel-mogelijkheden heb je zelf om vermoeidheid de baas te worden?

 

 

Het 2e Longpunt al weer dit jaar. Nou ja “al weer”. We hebben jaren gekend van acht Longpunten. In 2019 moesten we iets minderen, terwijl eind vorig jaar was toegezegd dat “Inhaleren van medicatie” op het programma zou staan. De werkgroep Noordwest-Veluwe van het Longfonds heeft dus nog een taak te vervullen. Ze gaat vast nog aan de slag.

De 1e was op 22 mei 2019 met als titel: “Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek”. Een totaal ander Longpunt dan vandaag, ook qua aantallen deelnemers. Er zitten nu 87 toehoorders in de zaal. En klinisch psycholoog/onderzoeker van het Radboudumc te Nijmegen - dr. Jan Vercoulen - maakt hen in de taal  van “Jip en Janneke” wegwijs in de wereld van vermoeidheid. Niet alleen longpatiënten zijn vaak moe, maar ook mensen met hart- en vaataandoeningen. Vandaar ook de samenwerking met Harteraad. Elke groep vult de helft van de aanwezigen vandaag.
Feit is wel dat er sedert 2011 niet zo’n druk bezet Longpunt is geweest. 

Of zou dit komen dat de samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal is verbeterd? Op de afdeling PR en Voorlichting is voor ons in elk geval een nieuw gezicht verschenen: Lizanne Ganzevles. Zij verspreidt de persberichten, in concept aangedragen door de werkgroep.  Van het bedrijfsrestaurant mogen we van de vergrote Dageraitzaal gebruik maken (de tussenwand gaat er uit). De spreker leidt in het Nijmeegse nieuw wetenschappelijk onderzoek naar vermoeidheid. Vandaag laat hij voornamelijk de gasten in de zaal aan het woord. Longverpleegkundige Hennie Veneboer van Medicamus rent zich suf door de zaal met een microfoon om alle vraagstellers aan het woord te laten. Ja iedereen is wel eens moe, maar wat doe je als abnormale vermoeidheid je dagelijks in de greep houdt. Waar komt benauwdheid precies vandaan? Hoe ga je om met begrenzingen en het accepteren daarvan? Welke invloed hebben emoties, angsten en stress? En wat kunnen we er zelf aan doen? Het blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn

De PP-presentatie
Na de pauze met gratis koffie en thee neemt Jan Vercoulen met zijn zachte stem uit het zuiden zijn gasten de 2e sessie in. Men hangt aan zijn lippen en de vragen uit de zaal blijven komen.
De klok tikt over de afgesproken eindtijd van 16.30 uur heen. Nou … nog een laatste vraag dan. Of Vercoulen zijn presentatie ook mag prijs geven? Welja … KLIK HIER VOOR DE PRESENTATIE.
Aan de orde komt ook nog hoe de (long-)revalidatie in Harderwijk (en nu ook Lelystad) in elkaar steekt.
Een woord van afscheid spreekt Marcel Bos, onze relatiemanager bij het Longfonds. Hij dankt zowel Jan Vercoulen als Hennie Veneboer met een cadeaubon.
Tegen 16.45 uur gaat iedereen zeer tevreden naar huis, voor het parkeren krijgt men nog een gratis uitrijdkaart en sluiten we het 2e Longpunt 2019 netjes af.

 

Frans Meijer.