Word lid Bestel gratis

Longpunt: voor hart- en longpatiënten

Psychloog dr. Jos van Erp hield een warm betoog over “Dokter … hoe kom ik simpelweg mijn leven door?”, over de psycho-sociale aspecten van long- en hartaandoeningen.

De werkgroep Noordwest-Veluwe had samen met Harteraad (voorheen Hart&Vaat Groep) een mooie tweeluik in gedachten. Oftewel twee Longpunten voor zowel hart- als longpatiënten.
Dat de eerste op 21 maart 2018 geen doorgang vond, is inmiddels bekend. De tweede op 18 april 2018 ging in de aanloop ook mis. Onvoldoende informatie in slechts één krant en op de aansporing voor een juiste herhaling kon de afdeling communicatie van ziekenhuis St Jansdal niet ingaan omdat de invoering van hun nieuwe website te veel menskracht vroeg.
De publicaties in de sociale media brachten wel uitkomst, maar de meeste gasten gebruiken die niet.

Op woensdag 18 april 2018 was er gerekend op het maximale aantal van 80 personen in de Dageraitzaal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.
Die hadden zich vooraf ook allemaal moeten aanmelden. Dit laatste gebeurde dus niet in volle omvang en uiteindelijk waren 40 personen aanwezig voor de psycho-sociale aspecten bij chronische long- en hartproblemen.
arteraad-psychloog dr. Jos van Erp hield een warm betoog over “Dokter … hoe kom ik simpelweg mijn leven door?” Met zijn diepe Nijmeegse basstem raakte hij alle facetten uit zijn presentatie.
Zijn collega van ziekenhuis St Jansdal kwam ook langs en kreeg ook even het woord. Voor vragen uit de zaal stonden met mobiele microfoon paraat de longverpleegkundige Helene Elema (St Jansdal) en de regioconsulent Maryke van der Kam (Harteraad). Ze kregen weinig te doen omdat Van Erp gewoonweg de vraag zelf eerst herhaalde zodat iedereen daar goed kennis van droeg.

Voor de inhoud van de presentatie wordt verwezen naar de PowerPoint-presentatie die Van Erp aan de werkgroep heeft afgestaan. Van Erp sloot af met een meditatie. Ook dit kwam goed binnen bij de aanwezigen. Longpunt-coördinator Frans Meijer dankte het drietal genoemde medewerkers, reikte bonbons uit en sloot het Longpunt af.

Het eerste deel van de tweeluik “Dokter … is het mijn hart of zijn het mijn longen” gaat door in een extra Longpunt in het laatste kwartaal van 2018.
Dan krijgen een cardioloog en een longarts het woord.
Rest de werkgroep allen een genoeglijke zomer toe te wensen.

Klik hier voor de foto's van het Longpunt in maart.

Klik hier voor de foto's van het Longpunt in april.