Word lid Bestel gratis

Ontmoet elkaar bij Longpunt Noordwest-Veluwe

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseertvoor lonpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Programma (onder voorbehoud) 14.30 – 16.30 uur. Zaal open 14.00 uur.

22 mei

Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek

Met een nieuw, grensverleggend onderzoeksprogramma geeft het Longfonds gehoor aan de grootste wens van longpatiënten en hun naasten:effectieve oplossingen vinden voor longziekten en een medische doorbraak in longonderzoek versnellen. Deze bijeenkomst start met korte filmpjes over de werking van de longen, astma, COPD en de behandeling van longziekten.
Gevolgd door een presentatie over toekomstige medische doorbraken, die steeds dichterbij komen door het gebruik van nieuwe onderzoekstechnieken.
Dit keer staat de minilong centraal, een mini-orgaan dat in het laboratorium gebruikt wordt om te ontrafelen wat er bij astma gebeurt en een manier te vinden om de longschade bij COPD in de toekomst te kunnen repareren.
Door dr. P. Smink, kaderarts COPD van huisartsen coöperatie Medicamus. 
Door dr. J. Bernink, onderzoeker aan het Hubrecht Instituut te Utrecht.

6 november

i.s.m. Harteraad, dus ook voor mensen met hart- en vaat- aandoeningen!

Helemaal klaar met vermoeidheid

Iedereen is wel eens moe, maar wat doe je als abnormale vermoeidheid je dagelijks in de greep heeft?  Waar komt benauwdheid precies vandaan?
Hoe ga je om met begrenzingen en het accepteren daarvan? Welke invloed hebben emoties, angsten en stress? 
De gastspreker leidt nieuw wetenschappelijk onderzoek naar vermoeidheid en geeft adviezen.
Door dr. J. Vercoulen, klinisch-psycholoog/onderzoeker van Radboudumc te Nijmegen.

Locatie
Dageraitzaal in Ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk.
Na afloop verstrekking gratis parkeerkaarten.
Gratis deelname met koffie/thee.
Lidmaatschap Longfonds en/of Harteraad niet verplicht.

Aanmelden (verplicht!): www.stjansdal.nl/voorlichting  of bij Longfonds - Marcel Bos: 033 – 43 41 240 / marcelbos@longfonds.nl

Maximaal 75 personen. Bij over-inschrijving volgt plaatsing op een reservelijst.

Wij verzoeken u tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.