Word lid Bestel gratis

Verslag Longpunt Doetinchem 23 mei 2019

Ter bevordering van de voorlichting aan mensen met een longaandoening en ter stimulering van het onderlinge contact was er weer een lotgenotencontactmiddag in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Voor aanvang van de eigenlijke themabijeenkomst besprak Manon Warmerdam een binnenkort te starten pilot met een PGO. Een PGO is een portaal dat mensen de mogelijkheid biedt zorggegevens zelf te registreren én te verkrijgen uit e-dossiers van verschillende zorgorganisaties. Het doel daarvan is gericht op autonomie (regie en zelf- en samenredzaamheid). Diverse bezoekers hebben zich aangemeld om aan de pilot deel te nemen.
Daarna werd het thema van de bijeenkomst: Hoe neem je de medicijnen in? besproken door:Maritha Spekschoor, verpleegkundig specialist longziekten van het Slingeland en Ingrid Zweers, longverpleegkundige van Sensire.

Beiden beeldden, op zeer begrijpelijke wijze en met de nodige humor, de juiste manier van inhaleren van de vele verschillende medicijnen uit. Daarna lieten ze zien wat er bij het inhaleren van de medicatie allemaal fout (kan) gaan. De bijna 80 bezoekers hadden hun eigen medicatie en inhalatoren meegenomen en kregen individuele tips en instructies. Ook werd aangeraden regelmatig, ter controle, de website www.inhalatorgebruik.nl te raadplegen.

De volgende bijeenkomst van Longpunt Doetinchem zal zijn op:5 september, het thema is dan: Stressmanagement en angst, het thema zal worden behandeld door een psycholoog.
Locatie het auditorium van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.
Zie ook facebook pagina: Longpunt Doetinchem