Word lid Bestel gratis

Verslag Longpunt Doetinchem bijeenkomst 5 september 2019

Stress, angst, opwinding, lusteloosheid, hoge bloeddruk, hartkloppingen, snelle ademhaling, medicatie. Meer weten? Lees dan dit verslag van Longpunt Doetinchem.

Ter bevordering van de voorlichting aan mensen met een longaandoening en ter stimulering van het onderlinge contact was er weer een lotgenotencontactmiddag in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.
Het thema van de bijeenkomst: Stressmanagement en angst werd besproken door: Mevr. M.E. (Marieke) Blokland-Koomen, klinisch psycholoog verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis.

Voor de pauze ging Marieke voornamelijk in op het herkennen van de verschillende soorten stress en de daarmee gepaard gaande meer of minder ernstige lichamelijke klachten als o.a. angst, opwinding, lusteloosheid, hoge bloeddruk, hartkloppingen en snelle ademhaling. Deze symptomen zijn natuurlijk met de juiste medicatie te bestrijden. Een nadeel van die medicatie is echter dat ze vaak verslavend is.

Na de pauze gaf ze de nodige tips om de stress-balans weer wat in evenwicht te krijgen. Dat kan, naast het onder ogen zien van het probleem en dat bespreekbaar maken met familie, huisarts, longarts en longverpleegkundige o.a. ook door:

  • Het inbouwen van rust
  • Het lekker Hollands niksen
  • Het bewegen
  • Het assertief worden – zeg op tijd ‘nee’
  • Het realistisch denken – ga niet ‘rampdenken’
  • En stel jezelf de vraag: wat ging er goed vandaag?

Ze verwijst een ieder graag naar de website https://timemanagement.nl/omgaan-met-stress/ van Erik Scherder.
De bijna 75 bezoekers stelden tijdens en na de themabesprekingen vele vragen.

De volgende bijeenkomst van Longpunt Doetinchem zal zijn op: 7 november, het thema is dan: Stilzitten is het nieuwe roken.
Door een longverpleegkundige en een fysiotherapeut.
Locatie het auditorium van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Zie ook facebook pagina: Longpunt Doetinchem