Word lid Bestel gratis

Verslag Longpunt Nijmegen 6 september 2019

Waarom is bewegen van belang? Welke activiteiten kosten veel energie? Hoe kan ik dagelijkse handelingen efficiënt uitvoeren? Lees het allemaal in dit verslag van Longpunt Nijmegen. 

Op 6 september jl. zijn ca. 20 deelnemers bijeengekomen in het Auditorium van het CWZ te Nijmegen voor het Longpunt Nijmegen, met als thema:  ”Efficiënt bewegen in je dagelijkse handelingen”.

Na de opening van de middag door Jos Mewe, vrijwilliger bij de Werkgroep Nijmegen van het Longfonds, wordt de presentatie overgenomen door onze gastsprekers Caroline Pijpenbroek, Ergotherapeut op het CWZ en Sylvia Kupers, fysiotherapeut op het CWZ.
Na het oplossen van enkele technische storingen start Sylvia de presentatie met de vraag: “Waarom is bewegen van belang” en wat zijn de mogelijkheden om hiervoor. Hiervoor worden diverse voorbeelden gegeven en worden er folders uitgedeeld om dit thuis te beoefenen. Tip: in plaats van gewichten kunt u ook flesjes water gebruiken. Ook voeding is een belangrijk item, met name de inname van eiwitten.
Tip: de diëtist is een belangrijke schakel.

Na de pauze neemt Caroline het woord met de vraag: “Welke activiteiten kosten veel energie”. Vanuit de zaal wordt daar flink op gereageerd en alle antwoorden worden op geschreven. Vooral plannen van activiteiten is belangrijk. Zij laat ook enkele hulpmiddelen zien bv. de rollator, de handybar, een hulpmiddel om kousen aan te trekken, enz.
Vanuit de zaal komen ook nog enkele tips: gebruik washandjes met zeep er al in, zorg voor goede ventilatie in huis, droog jezelf af met je badjas. Tevens wordt nog geoefend met de ademhalingstechniek PLB en ACBT (het zgn. “huffen”).
Ook hier worden folders voor uitgedeeld om thuis te kunnen oefenen.

In bijgaand presentatie kunt u hier alles over teruglezen en op de foto’s kunt ook nog het e.e.a. terugzien.
Rond 15.30uur sluit Jos deze middag af en bedankt de gastsprekers van deze middag.
Als blijk van dank reikt hij hen een attentie aan. Jos verwijst ook nog naar het onderstaande en wenst iedereen een goede reis huiswaarts.  

Werkgroep Nijmegen is dringend op zoek naar een teamlid, die onze groep vrijwilligers wil versterken in het uitvoeren van onze werkzaamheden. Naast Longpunt organiseren we soms ook andere activiteiten en/of acties, afhankelijk van vraag & aanbod.

Wordt u één van onze nieuwe teamleden?
Onbezoldigd, maar niet 'onbetaald'

✓ Krijg een goed gevoel

✓ Bouw ervaring op

✓ Vergroot je vaardigheden

✓ Breidt je netwerk uit

✓ Maak gebruik van onze uitstekende voorzieningen

Meldt u aan!
Voor meer info: natuurlijk bij onze vrijwilligers, aanwezig op onze Longpunten, maar ook via onderstaande website en/of via onderstaand telefoonnummer en email-adres.

  • Foto’s van deze middag (crtl + klikken): https://myalbum.com/album/RkYdewmaUofJ
  • In de bijlage vindt u: de presentatie van Sylvia en Caroline (in pdf)
  • Wist u trouwens dat u op de website van het Longfonds zelf ook folders en informatiemateriaal kunt bestellen?

U kunt dit doen via de link: https://bestellen.longfonds.nl

Met vriendelijke groeten,
John den Biesen,
namens de vrijwilligers van de werkgroep Nijmegen van het Longfonds
Tel.: 06 – 19087694
Email: nijmegen@longpunt.longfonds.nl
https://www.longfonds.nl/uw-buurt/zoeken-in-uw-buurt