Word lid Bestel gratis

Verslag Longpunt Nijmegen van 25 maart

Ongeveer 25 toehoorders zijn op 15 maart  jl. in het Auditorium van het CWZ Nijmegen samengekomen voor het eerste Longpunt in Nijmegen van dit jaar, dit keer met als thema ”Mijn partner heeft een longziekte. Waar loop je tegen aan”.
De middag wordt geopend door Jos Mewe, vrijwilliger bij de Werkgroep Nijmegen van het Longfonds. Het wordt geen middag met een standaard verhaal van een externe gastspreker. Aan het woord komen Marcel Bos, relatiemanager bij het Longfonds en Theo de Wit, vrijwilliger bij de Werkgroep Nijmegen van het Longfonds.
Samen gaan zij de kennis en levenservaring van de bezoekers aanboren. “We gaan wijzer worden van elkaar.” En dat doen zij door middel van het “Klets-potten-spel”.

Er zijn ook drie ervaringsdeskundigen uitgenodigd vanuit de instantie Zelfzorg Ondersteund. Deze zgn. Kom-verder ambassadeurs zijn mensen met een chronische aandoening die zelf de regie hebben genomen en hun gezondheid verbeterd hebben, ondersteund door hun familie of omgeving, andere ervaringsdeskundigen, zorgverleners of eHealth. Het zijn voorlopers, die anderen inspireren (meer info: www.kom-verder.nl).
In 5 kletspotten zitten 5 soorten stellingen. Om beurten wordt er door één van de aanwezigen uit één van de 5 kletspotten een vraag getrokken waarop iedereen kan reageren middels een rode of een groene kaart en uitleg waarom deze kleur.

 

Enkele Klestpot-stellingen die ter sprake komen zijn:

·         Vreemde mensen in je huis voor hulp is een aanval op je privacy.
veel groene kaarten: onbekende in huis; gêne; wel blij met hulp; het went; zorgt voor continuïteit in de zorg.

·         Mijn partner/mantelzorger moet regelmatig even eruit, want het is ook voor hem/haar zwaar.
zoveel mogelijk samendoen; partner pakt zijn/haar moment; gebruik maken van respijtzorg
Lees meer over Vervangende zorg voor mantelzorgers https://mantelzorg.nl of https://mantelzorg-nijmegen.nl

·         Ik vind het vervelend om mijn partner steeds te bestempelen als ziek.
voelt zieke zich echt ziek?; optimisme en realisme maakt het makkelijker; acceptatie <=> opgeven verzet;
geniet van leven; de hemel/paradijs is hier; je moet het zelf maken

·         Vul in: als ik als zieke partner hulp nodig hebt dan: …….
zoek ik een oplossing; dan roep ik “help”; eerst zelf proberen, dan vragen; geen dag is hetzelfde.

 Voor de pauzeze krijg mevrouw Estouri het woord. Zij heeft een boek geschreven: “COPD neemt de regie van mijn leven over”, over hoe haar leven sterk werd veranderd door een longziekte . Ze vertelt hoe dit boek is ontstaan en zij zal in de pauze dit boek ter verkoop aanbieden. 

Na een korte pauze met koffie, thee en koekjes gaan we weer verder met diverse stellingen:.

·         Vul in:  Ik geef mijn mantelzorger déze opsteker: ……

“je kunt altijd op mij rekenen”; “kun je het zelf?”

·         Mijn partner heeft de COPD/longziekte niet alleen, de directe omgeving lijdt net zo goed mee.
veel groene kaarten; samen delen; samen leren omgaan met; begrip met situatie; geduld is een schone zaak

·         Kies: Bij het aangaan van een relatie kun je beter wel/niet iets vertellen over je ziekte.
veel groene kaarten; kwetsbaar opstellen; openheid; rode kaart: komt wel tijdens de relatie

·         Ik moet 10 tellen nadenken voor ik ja zeg op een vraag van mijn zieke partner.
afhankelijk van de vraag; ook patiënt moet nadenken

·         Vul in: Als mantelzorger wordt ik vrolijk van: ……….
een goede dag; een kwinkslag; een relativerende opmerking; pianoles; ontroerend moois 

·         Mijn partner/mantelzorger vindt dat ik te veel zeur.
veel rode kaarten; we zeuren allebei niet; vanzelfsprekendheid om zorg te geven; ingaan op elkaars behoeften

·         Ik denk niet dat ik nog alleen thuis zou kunnen wonen, want ik heb veel hulp nodig. Daarom ben ik dankbaar voor mijn partner mijn mantelzorger is.
zonder steun niet kan ik het alleen niet redden; per situatie verschillend; eventueel met hulp van buitenaf

De middag wordt afgesloten met uitreiken van het éénmalige, “Longpunt Nijmegen Mantelzorg-compliment”: een Delftsblauw tegeltje met de tekst: Samen sterk. Iedere bezoeker heeft aan het begin van de bijeenkomst een formulier ontvangen, waarop men de naam kan opgeven van hun eigen mantelzorger/partner die in aanmerking komt voor dit compliment . Uit alle inschrijvers wordt één naam getrokken. Deze ontvangt het tegeltje.   

Rond 15.30uur sluit Jos deze middag af en bedankt de speciale gasten van vanmiddag . Als blijk van dank reikt hij aan hen een attentie aan. Ook bedankt hij  Marcel en Theo voor hun energieke inzet. Het is weer een leerzame en informatieve middag. Elke bezoeker krijg van het Longfonds een setje kaarten als blijk van waardering en dank voor de komst. Jos wenst iedereen een goede reis huiswaarts en verwijst naar het komende Longpunt op 19 april a.s. in het Radboudumc Dekkerswald met als thema “Gezonde voeding en het gebruik van supplementen”.

 Foto’s van deze middag (crtl + klikken):  https://myalbum.com/album/LCEYSJ5A1z18.