Word lid Bestel gratis

Waterpijp roken zeker niet onschadelijk

Standpunt waterpijp (1)

Uitgangspunten

De norm

1. Niet roken is de norm.

 • Roken wordt cool door de waterpijp. De niet-roken norm kan worden ondermijnd door de huidige opmars van de waterpijp.
Het aantal rokers

1. Onze doelstelling is

 • een Nederland waar mensen niet meer (over)lijden aan de gevolgen van tabak.
 • minder rokers doordat huidige rokers stoppen en niet-rokers er niet aan beginnen.

2. Ervaringen met de waterpijp:

 • In 2013 heeft 26,4% van de jongeren 10-19 jaar ooit wel eens een waterpijp gerookt.
 • Van hen heeft 8,2% in de afgelopen weken waterpijp gerookt.
 • Het aantal jongeren met ervaring met de waterpijp is toegenomen in vergelijking met 2012.
 • Vooral oudere jongeren (15-19 jaar) hebben ervaring met het roken van de waterpijp.

3. Het is mogelijk dat het roken van een waterpijp een ‘gateway’ is naar het roken van sigaretten.

 • Resultaten van een Deense studie onder jongeren van 14 tot en met 16 jaar laten zien dat het gebruik van de waterpijp samenhangt met regelmatig roken van sigaretten 8 maanden later.
 • In Nederland is hier nog geen onderzoek naar gedaan.
Het product

1. De waterpijp is geen onschadelijk product, het roken van een waterpijp is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, minstens even schadelijk als het roken van sigaretten.

2. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid nicotine die waterpijprokers binnenkrijgen als ze dagelijks roken gelijk is aan de hoeveelheid nicotine van 10 sigaretten per dag.

3. Bij het roken van een waterpijp komen dezelfde schadelijke stoffen vrij als bij het roken van een sigaret.

4. Korte termijn gezondheidseffecten

 • Het roken van een waterpijp is geassocieerd met een versnelde hartslag.
 • Het roken van een waterpijp kan leiden tot een koolmonoxide (CO)-vergiftiging.

5. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van het roken van de waterpijp:

 • Het roken van een waterpijp is even verslavend als het roken van sigaretten.
 • Het roken van een waterpijp verhoogt het risico op laag geboortegewicht, longkanker en andere ziekten van de luchtwegen, zoals COPD en tandvleesaandoeningen.
 • Op basis van de risico’s van rook die vrijkomt bij sigaretten kan een inschatting worden gemaakt van de effecten van gebruik van de waterpijp op de lange termijn. Veelvuldige blootstelling aan stoffen als teer, koolmonoxide en lood veroorzaken op de lange termijn long- en mondkanker, hart en vaatziekten en verminderde vruchtbaarheid.

6. Ook het roken van een waterpijp zonder tabak (kruidenmengsels of dampsteentjes) brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

 • Het kan leiden tot koolmonoxide (CO)-vergiftiging, zelfs na eenmalig gebruik.
 • Bij het roken van een waterpijp met een kruidenmengsel (herbal Molesses) komen er gevaarlijke stoffen vrij, zoals koolmonoxide en polycyclische aromatische  koolwaterstoffen.
 • Er is geen onderzoek bekend naar de eventuele schadelijkheid van het gebruik van dampsteentjes (Shiazo Steam Stones).
Standpunten

1. Het roken van een waterpijp, ook die zonder tabak, is ongezond.

2. Wanneer de waterpijp tabak (nicotine) bevat dan is het roken van de waterpijp ook verslavend.

3. Daarnaast is het mogelijk dat het roken van een waterpijp een ‘gateway’ is naar het roken van sigaretten voor jongeren.

 

[1] Dit standpunt gaat over de waterpijp met tabak (nicotine). Voor de feiten is gebruik gemaakt van de factsheet van Trimbos http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/alcohol-en-drugs/af/~/media/files/gratis%20downloads/af1256_factsheet%20waterpijp.ashx